เบอร์มงคลคืออะไร  

เบอร์มงคลคืออะไร  


2021-01-20 22:54:30

เบอร์มงคลคืออะไร  

         ศาสตร์ตัวเลข ที่ได้รับความนิยมมากอย่างหนึ่งในปัจจุบัน  และเราสามารถนำตัวเลขไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ อย่างพวก การเงิน การงาน ความรัก อำนาจ วาสนา เป็นต้น และเลขที่เราใช้กับชีวิตประจำวันหรือเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเรา เช่น ทะเบียนรถ  การตั้งชื่อ ทะเบียนบ้าน รวมไปถึงหมายเลขโทรศัพท์ ที่มีการถอดค่าของตัวเลข ออกมาในศาสตร์แขนงต่าง ๆ เลขศาสตร์ไทย จีน เป็นต้น บางศาสตร์เน้นผลรวม บางศาสตร์เน้นเลข 2 ตัวท้าย ศาสตร์เน้นตำแหน่งของตัวเลขอิงกับตำแหน่งของดวงดาว  แบบนี้เป็นต้น  ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคล

       เบอร์มงคล คือ ตัวเลขในเบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่ไม่มีจุดเสีย มีพลังส่งผลดีต่อชีวิต ดีต่อทุกอาชีพ ดีต่อชีวิตของเรา ทั้งในปัจจุบันและอนาคต อีกด้วย กล่าวง่าย ๆ ก็คือเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ใช้แล้วส่งเสริมผลดีต่อชีวิตของผู้ใช้นั่นเอง

         เบอร์มงคลทุกตำแหน่งตัวเลขในเบอร์มือถือ ต้องดีไม่ควรมีตัวเลขเสีย เพราะถ้ามีตัวเลขเสียเพียง 1 จุดในเบอร์มือถือ ก็ไม่ใช่เบอร์มงคล

วิธีการเลือกเบอร์มงคลที่เหมาะกับเราก็คือ

  • ควรเลือกซื้อเบอร์มงคลให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของเราเอง  ส่วนเบอร์มงคลที่ส่งเสริมเรื่องสุขภาพนั้น ตัวเลขยังมีส่วนน้อยมาก  เรื่องของกฎแห่งกรรม และการดูแลตัวเอง เป็นตัวหลักที่เกี่ยวข้องกับชะตาชีวิตหลักและสุขภาพ โดยเบอร์มือถือเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ชีวิตของเราดีขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้ทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับตัวเราลงมือทำอีกด้วย เพราะต่อให้ซื้อเบอร์โทรศัพท์มงคลมาแล้ว แต่ปฏิบัติตัวไม่ดี ไม่ทำงานทำการ เบอร์มงคลก็ช่วยเราไม่ได้หรอก